Framtiden
är här
Digitalisering förändrar och förbättrar alltfler områden i våra liv. GF Piping Systems stödjer dig genom att aktivt medverka till denna förändring. Som ledande leverantör av rörsystem utvecklar vi ständigt våra produkter och skapar digitala innovationer. Alltid med målet att du och ditt företag anpassas till framtiden - och även förblir så.

Om den senaste produkten
SmartValve product

360° LED statusdisplay
för tidig problemidentifiering

Inga oväntade
avbrott

Passar på alla standardventiler
(ISO 5211)

Effektiv installation
och uppstart

Manöverdonet som gör dig uppkopplad

Vårt senaste manöverdon är inte längre tyst och ointelligent - det gör dig uppkopplad. Tack vare en app kan du när som helst koppla upp dig för att läsa data eller justera inställningar. Detta gör arbetet enklare och mer effektivt än någonsin tidigare.
Hitta en kontaktperson i ditt område

360° LED statusdisplay
för tidig problemidentifiering

LED belysning indikerar  manöverdonets aktuella läge. Status är antingen rörelse, öppen eller stängd. Det anger också om service är nödvändig. En 360° LED belysning och en extra på toppen säkerställer att användaren får en tydlig statusinformation, synlig från alla vinklar.

Inga oväntade
avbrott

Mobilappen visualiserar den viktigaste diagnostiska informationen på ett lättförståligt sätt. Detta stöder operatörer och servicepersonal för att identifiera kritiska konstitutionella förändringar av manöverdonet i utmanande applikationer.

Passar på alla standardventiler
(ISO 5211)

Tack vare ISO-standarden kan du använda  manöverdonet på andra ventiler med standardiserade gränssnitt.

Effektiv installation
och uppstart

Stegvisa instruktioner hjälper dig med installationen - hanteringen efteråt är intuitiv. Signaltester och optisk feedback gör ditt liv enklare under drifttagande.
bakåt
App egenskaper
  Planläggning
Flexibel planering
Tack vare trådlös tillgång via app och 360° LED-display kan ett manöverdon även installeras på svårtillgängliga platser.
Passar på alla standardventiler (ISO 5211)
Du behöver inte byta ut dina fungerande ventiler.
Enkel för-konfiguration
Initial konfiguration är okomplicerad via NFC i spänningslöst tillstånd.
Enkel P&ID-integration
Varje manöverdon kan tilldelas en plats i en P&ID via NFC.
Effektiv uppstart
Signaltester och optisk feedback gör ditt liv enklare.
Enkel datahantering
Alla inställningar kan sparas och exporteras.
Bättre översikt
Tack vare 360​​° LED-statusdisplayen kan systemtillgängligheten snabbt avgöras.
Bättre kontroll
Inställningarna hos manöverdonet kan intuitivt anpassas i appen.
Enkel diagnos
Fel kan fjärrbestämmas med hjälp av appen.
Planerat underhåll
Tack vare ökad datatillgänglighet kan statusbaserat underhåll planeras, vilket optimerar systemets tillgänglighet.

Vill du ha mer information?

Bara berätta för oss.

What's new in version 1.2?

 • New Feature: Android 10 connection workflow - Establish connection direct & easy out of the App to the Actuator
 • Several UI Improvements
 • Various bug fixes and optimization
Vilka är mina fördelar?

Du kan se fram emot:

 • Tack vare P&ID-namnet är det enkelt att hitta det aktuella manöverdonet.
 • Fel kan även diagnostiseras på distans.
 • Med hjälp av dataloggboken vet du vad som har hänt med ett manöverdon då du varit ledig.
 • Du kan själv utföra enkla testkörningar.

Du kan se fram emot:

 • För att identifiera ett manöverdon behöver du bara scanna det med din mobiltelefon.
 • I appen kan du tilldela en plats i P&ID för alla manöverdon.
 • Du kan definiera ett namn för alla manöverdon som visas när det hämtas.
 • Tack vare appen är det så enkelt att installera ett manöverdon att inga ytterligare instruktioner behövs.

Du kan se fram emot:

 • Systemkontrollerna är mycket effektivare tack vare appens kontrollfunktion.
 • Under ett systemtest kan du själv förstärka signalerna.
 • Manöverdonen kan justeras även under uppstarten.
 • Alla inställningar kan sparas och exporteras för att garantera optimal datatransparens.

Du kan se fram emot:

 • Manöverdonets status kan när som helst kontrolleras via appen.
 • Vid funktionsstörningar visas automatiskt en varning  på mobiltelefonen.
 • De enskilda manöverdonen kan enkelt ställas in med ett enkelt fingertryck.
 • Eftersom varje manöverdon visas med P&ID-namnet är det mycket lättare att senare hitta den i PLC.

Du kan se fram emot:

 • Trådlös åtkomst gör att du kan vara flexibel i projektplaneringen.
 • Tack vare 360°-LED kan ett ställdon installeras  på platser som är svåra att komma åt.
 • Manöverdonet passar på alla ventiler som har ISO 5211 montagebild.
 • Datablad och användarmanual finns direkt i appen.

Var bland de första som får
nyheter om våra produkter.

Var bland de första som får nyheter om våra produkter.

Referenser

Europa-Park Temapark och Resort, Tyskland
Vattenattraktioner är en viktig del av Europa-Park. Naturligtvis är regelbunden rengöring av vattnet av största vikt. Tack vare parkens storlek krävs individuella och ibland vitt åtskilda filtersystem. Dessutom utförs rengöring delvis manuellt, delvis automatiskt. Systemets funktion är ofta komplex. Här förenklar de två smarta manöverdonen interaktionen mellan personal och manöverdon oerhört. Tack vare enkel och intuitiv funktion guidas driftspersonalen via Smart Actuator-appen. På så sätt kan även ny personal snabbt och effektivt läsa ut driftsstatus och cykler direkt på plats. Detta garanterar ökad transparens och säkerhet.
GF Piping Systems, Schweiz

Rördelsproduktion, Cirkulationssystem för maskinkylning

Två värmeväxlare finns på taket hos GF Piping Systems i Schaffhausen. Vridspjällventilen styr vilken av värmeväxlarna som är i drift. Tack vare Smart Actuator LED-lamporna är kontrollrundor uppe på taket en aktivitet i det förflutna. Appen erbjuder en annan avgörande fördel. WiFi-modulens räckvidd når enkelt in på kontoret och kylsystemets kontrollrum . Därmed kan manöverdonets status enkelt kontrolleras av appen. Operatören är även intresserad av att få vetskap om en rördel i en krets märkbart åldras eller ej. Med hjälp av appen utförs denna diagnos mycket enkelt.

Hitta en kontaktperson i ditt område.